Hướng dẫn cài đặt tên miền riêng

Bài viết hướng dẫn cài đặt tên miền riêng

Bước 1: Vào quản trị: http://cms.web247.vn/. Và tiến hành đăng nhập

- Nếu quên mật khẩu vui lòng click vào "Quên mật khẩu" để lấy lại mật khẩu:

Bước 2:  Chọn menu "Cấu hình" -> "Tên miền riêng":

Bước 3:  Trỏ địa chỉ IP của tên miền về địa chỉ IP: 103.232.120.100. Và tiến hành cài đặt trên hệ thống

=> Chúc bạn kinh doanh thành công với Web247.vn

Bài viết trợ giúp khác

Hướng dẫn quản trị danh mục sản phẩm

Hướng dẫn quản trị danh mục sản phẩm

Hướng dẫn quản trị sản phẩm

Hướng dẫn nhanh quản trị sản phẩm

Hướng dẫn thay đổi giao diện

Hướng dẫn thay đổi giao diện website

Hướng dẫn cài đặt thanh toán

Cài đặt thanh toán Online cho Website.

Hướng dẫn cấu hình SEO

Hướng dẫn cấu hình SEO cho Website

Hướng dẫn cài đặt Live Chat

Hướng dẫn cài đặt Chat Live trên Website